מערך מחלקת ההנדסה והתשתיות של המועצה פועל במגוון תחומים במרחב.

  • גיבוש מדיניות אסטרטגית תכנונית של תחום שיפוט המועצה בהיבטים הפיזיים.
  • ייזום, תכנון, ביצוע ופיקוח על פרויקטים ציבוריים של מבני ציבור, פיתוח תשתיות ציבוריות במרחב וברמה היישובית.
  • הפעילויות מתבצעות בשיתופי פעולה עם כל משרדי הממשלה ורשויות סמוכות ואחרים, הנהלות ישובים, תוך שימת דגש לשיפור
    וקידום תשתיות פיזיות לרווחת הישוב , תושבי המועצה והאזור כולו בפרויקטים אזוריים.

המועצה ומחלקת ההנדסה בשיתוף עם מחלקת ישובים שמו בסדר העדיפויות קידום הרחבות ישובים .

לצורך זה, המועצה ביצעה ומבצעת שדרוג פתרונות קצה לביוב והתאמת מבני הציבור לקידום ההרחבות.

 

מחלקת הנדסה

פרטי יצירת קשר

קובי זרקא
מהנדס המועצה

חדווה אלימלך
מזכירת המחלקה

מיכל לב
תקציבאית מחלקת הנדסה