חברי דירקטוריון מתנ"ס מבואות החרמון

שם

יישוב

נציג

יפה סלוק

אמנון

ציבור

עליזה מאיר

כרכום

ציבור

אבי מזרחי

רמות נפתלי

ציבור

אליאסף לוי

משמר הירדן

ציבור

ניקול ישראלי

בית הלל

ציבור

אפרת חנקין כהן

שמיר

רשות

סיגלית בר

איילת השחר

רשות

מורדי מרדכי ביטון

מנות

החברה למתנ"סים

גרדה יעקובזון

מטולה

החברה למתנ"סים

 

השם המלא של החברה: חברת מוסדות חינוך ותרבות במבואות החרמון מיסודה של הסוה"י לא"י בע"מ

ח"פ: 511068215