לפי חוק הרשויות המקומיות, מוטלת על כל רשות, החובה למנות יועץ משפטי.
תפקידו לתת יעוץ משפטי למועצה, לעומד בראשה ולעובדי המועצה בכל עניין הדרוש למילוי תפקידם ברשות.היועץ המשפטי הינו אחד משומרי הסף ברשות.

היועץ המשפטי של המועצה: עו"ד שמעון ג'ינו.