בתחום אחריות לשכת ראש המועצה

  • ניהול ענייני המועצה בשוטף ובראייה לטווח ארוך.
  • ייצוג המועצה בפני רשויות המדינה וטיפול מול מוסדות הממשלה וגופים וארגונים.
  • קידום ופיתוח תהליכים בתחום המועצה וברמה האזורית.
  • קשר עם הנהלות הישובים והתושבים.
  • גיבוש והובלת מדיניות המועצה ואחריות על מערך שירות איכותי וזמין לתושבים

לשכת ראש המועצה

פרטי יצירת קשר

לשכת ראש המועצה
ראש המועצה

ליאת קבסה
מזכירה בכירה

מאי להב
עוזרת ראש המועצה