עבודה קהילתית- צוות חברה וקהילה


  צוות חברה וקהילה פועל כגוף מתכלל, מחבר, יוזם ומוביל שיתופי פעולה לפיתוח ולהעלאת החוסן והגיבוש הקהילתי בישובים.

עבודה קהילתית - פיתוח ובינוי חברתי קהילתי, מעורבות בתהליכים קהילתיים ביישוב ובמועצה.

פורום ראשי צח״י וסגנים - הכשרה והדרכה של ראשי הצח"י והסגנים. הכשרה שימור ותרגול צוותים ישוביים. קשר בשגרה ובחרום עם רכזת חוסן וחרום.

פורום חברה וקהילה - פורום פעילים חדש שמטרתו בנייה של תכניות ותהליכים קהילתיים תואמים לצרכים בשטח.

הורות בקהילה- סדנאות להורים בנושאים שונים הקשורים להורות.

ועדות פרט ומשפחה- הקמה וליווי מקצועי לועדות פרט ומשפחה.

 

ניתן לפנות לעו"ס הישוב או למרכזת השירות רקפת ראובן טל 04-6818060   דוא"ל     Rakefetr@mvhr.org.il