השירות הפסיכולוגי חינוכי במועצה פועל בתיאום עם מחלקת החינוך והמחלקה לשירותים חברתיים ואחראי על רווחתם הנפשית של התלמידים, מתוך הכרה בחשיבות ההיבט הפסיכולוגי בחיי התלמידים

השירות ניתן לתלמידים ולהוריהם, בכל טווח הגילאים מגיל גן עד תיכון, זאת מתוך כוונה לשמור על רצף הטיפול והמעקב במשך כל שנות הלימוד.
בין תפקידיו מסייע השירות גם לצוותים חינוכיים, לקדם את התפתחותם ורווחתם הנפשית של הילדים ובני הנוער.
בצוות שפ"ח שלושה פסיכולוגים.

פרטי יצירת קשר

אלי הגלילי
פסיכולוג – מנהל

תמי צדוק
מזכירה ורכזת ועדות זכאות ואפיון

מזי קדוש ויונתן בינוביץ’
פסיכולוגים