חזון האגף לחינוך חברתי קהילתי- ילדים ונוער:

"ילדים, נוער וצוות מדריכים הצועדים קדימה יחד, מתוך אמונה באדם. הרואים עצמם כבעלי אחריות אישית, חברתית וסביבתית.
מעצבים מציאות של אהבה, שמחה, סובלנות ושוויון."

( נכתב על ידי צוות רכזי ילדים ונוער )

סמינר מדצים מבואות החרמון

 
האגף לחינוך חברתי קהילתי פועל במתנ"ס מבואות החרמון והינה הגוף האמון על כל פעילות החינוך הבלתי פורמאלי במועצה, לגילאי א'-י"ב. החל מגיבוש מדיניות הפעולה בנושאי חינוך וקהילה וכלה בהובלת דרך וביצועה. תיאום בין כלל הגורמים המקצועיים השונים במועצה ומחוצה לה, הנחיית צוותי היגוי ויצירת שיתופי פעולה ובניית קשרים ודרכי עבודה משותפים. פיתוח ראיה קהילתית רחבה המתאימה לכל יישוב על פי אופיו וצרכיו ומתן מענה אזורי כולל. העבודה בתוך היישובים מתבטאת בלווי קהילתי של ועדות החינוך וועדי המושבים בנושאי החינוך השונים והתערבות מול ההורים ובני הנוער במידת הצורך.

 • פעילות ערכית עשירה
  המחלקה מובילה ואמונה על פעילות החינוך החברתי קהילתי (חינוך בלתי פורמאלי) לילדים ונוער במבואות החרמון. רכזי הנוער, מדרכי בתי הילדים ומדריכי גרעין עודד מובילים תכנית פעילות חינוכית עשירה ומגוונת, ברמה יישובית ואזורית המותאמת לכל יישוב על פי צרכיו, בדגש על חינוך לערכים שבבסיסם חינוך למעורבות חברתית ומנהיגות צעירה.
 • בתי הילדים של מבואות החרמון
  כיום ישנם שישה בתי ילדים ביישובי המועצה: בית הלל, שאר ישוב, שדה אליעזר, כחל, יובל ומשמר הירדן.מסגרת חינוכית מקיפה ומיטיבה לגילאי א'-ג ביישובים. מתן מענה הדרכתי, ערכי ואיכותי, המותאם לצרכי הגיל ולאתגרים השונים המאפיינים אותו. מסגרת פעילות חמימה ועוטפת המקלה על המעבר בין הגן לבי"ס, ומאפשרת לילדים להתנסות בשלל חוויית פעילות במסגרת הקבוצתית הרב גילאית ביישובם. בית הילדים פועל לאורך שנת הלימודים פעמיים בשבוע, כמענה משלים לחינוך הפורמאלי ובחופשות בי"ס מתקיימים קייטנות במסגרת זו.
 • מועדוני הנוער ביישובים 
  בכל יישוב מופעל מועדון נוער פעיל לגלאי ד'-יב', המובל ע"י רכז/ת הנוער היישובי. מפגש חינוכי תדיר ובלתי אמצעי של קבוצת השווים לאורך שנת הפעילות, שמטרתו לחזק את החניך וקבוצת הגיל, לאפשר מפגש משמעותי רציף. לחנך לערכים ולתת מקום לבני הנוער להיות משמעותיים ומעורבים בקהילה בה הם חיים.
 • תנועת הנוער "בני המושבים"
  תנועת הנוער הינה בסיס החינוך הבלתי פורמאלי ביישוב. החל מהמפגש הקבוצתי השבועי שמטרתו יצירת שייכות של החניכים לקבוצתם, למושב, למועצה ולתנועה, תוך דגש על גיבוש הקבוצה ומתן מקום לכל אחד מחבריה. הפעילות מודרכת ע"י המד"צים היישובים שהינם הבסיס לקיום הפעילות החינוכית בישוב והנחלת רוח תנועת הנוער.
 • הדרכה
  בשנים האחרונות יוצאים למעלה מ50% מבני הנוער בוגרי שכבה ט' לקורסי הדרכה של התנועה, רובם ממשיכים להדריך גם ב יא'-יב'.
 • שנת שירות
  למעלה מ30% מתוך בוגרי שכבת יב' בוחרים לצאת לשנות שירות ולמכינות קדם צבאיות, לשנת התנדבות נוספת לפני שירותם הצבאי. 
 • גרעין עודד בני המושבים
  את פעילות התנועה במועצה מובילים חברי גרעין עודד, שמגיעים אלינו מדי שנה לעשות שנת שירות ומהווים מודל לדוגמא אישית לחניכיהם. חברי הגרעין הפכו עם השנים לחלק בלתי נפרד מתמונת הנוף הקהילתית שלנו ויחד עם רכזי הנוער מלווים ומקדמים את פעילות החינוך ביישובים ובמועצה. 
 • תוכניות התערבות ומניעה לבני נוער
  יחד עם המחלקה לשירותים חברתיים והרשות לביטחון קהילתי, פועלת תכנית לאיתור ויישוג של התנהגויות מסכנות בקרב בני הנוער. יצרנו מודל של סדנאות מניעה והתערבות לבני נוער שעוברים ביישובים לפי צורך. מטרתן להנגיש מידע מהימן ומותאם בתחומים הקשורים בהתמודדות עם גיל ההתבגרות ע"י איש מקצוע, בעולם שבו הנוער חשוף למידע שבחלקו שגוי ואף לא מותאם דרך האינטרנט. תיווך סיטואציות חברתיות, התנסויות ראשונות ומקום בטוח לחלוק דילמות משמעותיות.
 • הורות בקהילה- יחד עם המחלקה לשירותים חברתיים והרשות לביטחון קהילתי- הנגשנו מגוון סדנאות להורים, בשלל נושאים, בכדי לחזק ולתת כלים בתחום. הוצאנו קול קורא ליישובים, לקיום הרצאות וסדנאות לכלל ציבור התושבים, להעמקת הידע והמיומנויות ההוריות, יכולת ההתמודדות ההורית וחיזוק התא המשפחתי. הסדנאות עברו בכל יישובי המועצה, התקיימו מפגשים רבי משתתפים, ונוצר שיח חינוכי וקהילתי משמעותי ומחזק.

 

אצלנו אף אחד לא נשאר בבית - מחלקת ילדים ונוער- "מגיעים עד הילד האחרון"

 

עדי יצחקי
מנהלת אגף חינוך חברתי קהילתי
04-6818036
050-8257356

דניאל דמרי
מנהלת מחלקת ילדים ונוער
052-452-1178

 
נוער מבואות החרמון