???????? הנה מתחילה לה עוד שנה ????????

שתבוא ותהיה טובה, לכולנו!

שנה טובה לכל תושבי מבואות החרמון!

מאיתנו, עובדי ונבחרי המועצה האזורית מבואות החרמון.