המחלקה לשירותים חברתיים פועלת לקידום רווחתם האישית והחברתית של תושבי המועצה האזורית מבואות החרמון. 
המחלקה מספקת מענה מתוך מחויבות למקצועיות וזמינות, בהתאם לכללי אתיקה מקצועית, שמירת סודיות וכבוד לפונה ובשותפות עם כל הגורמים הרלוונטיים בקהילה, במועצה ובאזור. 
השרות ניתן לכל הגילאים בייעוץ, טיפול, הכוונה ותיווך, עפ"י מדיניות משרד הרווחה - לפי תקנות העבודה הסוציאלית (תע"ס) ובכפוף למדיניות המועצה.
העבודה הסוציאלית בישובים משלבת עבודה בתחום הפרט והמשפחה יחד עם עבודה קהילתית - מערכתית מתוך ראיית האדם כחלק אינטגראלי מסביבתו.

לילי שוחט חטיאל
עו"ס, מנהלת המחלקה
04-6818022
052-3787501
דפנה גורני
תחשיבנית ומזכירת המחלקה
 
טפסים: