סטודנט/ית יקר/ה!

אנו מברכים אותך על החלטתך ללמוד ומאחלים לך הצלחה בלימודיך.
מועצה אזורית מבואות החרמון, מעניקה בכל שנה מלגות לסטודנטים, מתוך הכרה בחשיבות רכישת השכלה גבוהה ועידודה.
המלגות מוענקות לסטודנטים תושבי המועצה, במסלולים:
לימודים לתואר ראשון, לתואר שני ולמסלול הנדסאים/טכנאים
המועצה רואה את קידומם ושילובם של התושבים בעולם העבודה כיעד מרכזי בפעילותה ולאור זאת,
מסייעת לתושבים בלימודיהם.
וועדת המלגות תדאג לחלוקת מלגות בשנת הלימודים תשפ"ד עפ"י קריטריונים שנקבעו על ידה
או על ידי הקרנות השונות איתן הוועדה עובדת, אך אין היא מתחייבת להעניק מלגה לכל סטודנט אשר הגיש בקשה.
בברכת הצלחה בלימודים,

וועדת המלגות
מועצה אזורית מבואות החרמון

    

נטע אלון
רכזת צעירים ומעורבות חברתית
04-6818036
052-4667723