המועצה האזורית פועלת מכוחה של פקודת המועצות המקומיות ועל פי צו המועצות המקומיות/האזוריות

שיטת העבודה של מועצה אזורית היא שיטה דו-רובדית : מועצה אזורית וועד מקומי.
המועצה מאצילה סמכויות לכל ועד מקומי על מנת לאפשר לו לפעול והוא רשאי לפעול אך ורק בתחומים שבהם הוענקו לו סמכויות.
בידי מליאת המועצה הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום.
על המליאה לדון במעשיה ובכוונותיה של הנהלת הרשות, להתבונן במדיניות שראש המועצה מבקש להתוות, לחוות את דעתה ולבחון את התוכניות ואת התקציבים.
המליאה היא לרוב הגוף היחיד המוסמך לקבל החלטות, אך חלק לא מבוטל מפעילותה מתבצע באמצעות וועדות המועצה.