ייעודה של מחלקת ספורט ואורח חיים בריא במועצה האזורית מבואות החרמון, היא לייצר מרחב ומגוון של פעילויות, בעלות משמעות ותוכן לילדים, נוער ומבוגרים בתחומי עניין מגוונים. וזאת על מנת לאפשר לכל אחד מתושבי המועצה את מירב אפשרויות הבחירה.
המחלקה יוזמת ומפעילה מגוון פעילויות, תוך שמירה על איזון בין פעילויות אזוריות לבין תמיכה וסיוע בפעילויות יישוביות המאפשרות פיתוח וחיזוק תרבות פנאי מקומית לכל קהילה על-פי אורחות חייה ודרכה. 


תחומי האחריות של המחלקה:
  • ניהול פעילויות ספורט פורמאליות ובלתי פורמאליות במרכזי הספורט ברחבי המועצה
  • ניהול והפעלת מערך החוגים במועצה וביישובים.
  • גיוס משאבים ותמיכות לצרכי הפעילות להקמה ושדרוג מתקני ספורט במועצה ובמוסדות החינוך כולל סיוע לישובים בהקמה ושדרוג מתקני ספורט.
  • הפעלה, ניהול וייצוג קבוצות ספורט תחרותי במסגרת האיגודים השונים.
  • עידוד הציבור הרחב לעסוק בספורט כאורח חיים פעיל ובריא, איכות לחיי קהילה
  • אחראי לטיפוח הספורט התחרותי והישגי , איתור וטיפוח כישרונות צעירים והקמה וטיפוח נבחרות ספורט מקומיות בענפי הספורט השונים.
  • אחראי לארגונם ולהפעלתם של מפעלי הספורט: תחרויות , טורנירים, ימי ספורט, צעדות, הרצאות והפעלת ליגות בענפי הספורט השונים וכל אירוע שמשלב ספורט וקהילה.
  • עובד בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם מפקח מינהל הספורט במשרד התרבות והספורט.

    טופס פנייה למנהל מחלקת ספורט ואורח חיים בריא