פרקים בסיפור הקמתה של מועצה אזורית מבואות החרמון. מבוסס על עבודה שנכתבה בשנת 1979 על ידי מוריס צמח ומנחם פז במסגרת הסמינריון
"התפתחות המערכת הפוליטית בישראל מאז קום המדינה".
הסמינריון ניתן על ידי ד"ר נתן ינאי מאוניברסיטת חיפה, במסגרת החוג ללימודי ארץ ישראל.

רגע היסטורי