מתחם המועצה האזורית מבואות החרמון שינה פניו בשנים האחרונות, והפך למרכז המושך אליו מבקרים רבים המגיעים הן לטיפול, פנאי וספורט. המרכז ההידרותראפי מהווה עוגן למוסדות החינוך הסמוכים לו ולמבני הציבור החדשים.

קצת הסטוריה

מועצה אזורית מבואות החרמון מובילה מהלך משמעותי והיסטורי בגליל. בתחילה היינו יזמים ורבים וטובים הצטרפו והפכו לשותפי אמת.
את התמיכה המשמעותית קבלנו בעקבות החלטות ממשלה :  החלטה 2211 (נג/ 15) והחלטה 3967 (נג/31 )
בשנת 2010 אושרה החלטת ממשלה בעניין מרכז טיפולי לאוכלוסיה מיוחדת בגליל המזרחי ובה הוחלט להרחיב את המרכז הטיפולי הייחודי לאוכלוסייה המיוחדת במועצה הנותן מענה לאנשים עם מוגבלויות בכל הגילאים בגליל המזרחי.
כמו כן הוחלט להקים ועדת היגוי בין משרדית בראשות המנהלת הכללית של המשרד לפיתוח הנגב והגליל, שתכלול את נציגי המשרדים הבאים : הפנים, התחבורה והבטיחות בדרכים, התשתיות הלאומיות, הרווחה והשירותים החברתיים, הביטחון והמוסד לביטוח לאומי.
תפקיד ההועדה לקדם את הרחבת המרכז השיקומי לרבות תכנון וביצוע הפעילויות, קביעת סדרי עדיפויות, היקפים תקציביים, לוחות זמנים לביצוע, מעקב ובקרה.
לאחר יישום החלטת הממשלה, הפכנו חלום למציאות: הפעלת מרכז טיפולי לאוכלוסיות מיוחדות בגליל המזרחי!
מרכז אשר כולל : בריכה טיפולית, בריכת שחייה, חדרי טיפולים, מרכז פיזיותרפיה, חדרי כושר וכל זאת באיכות וברמה גבוהה! אנחנו בטוחים כי המרכז המחודש ייתן מענה אמתי, מקיף והולם לאוכלוסיות המיוחדות ויוסיף נדבך משמעותי לאיכות החיים בגליל.