חוברת סיכום עשייה מ.א מבואות החרמון 2018 עד מחצית 2022

אני מתכבד להציג בפניכם את סיכום פעילות המועצה האזורית מבואות החרמון לשנים 2018 עד מחצית 2022 .


תושבים יקרים,

אני מתכבד להציג בפניכם את סיכום פעילות המועצה האזורית מבואות החרמון לשנים 2018 עד מחצית 2022 .
בחוברת זו פרשנו את עיקרי העשייה במועצה. תוכלו להתרשם מעשרות פרוייקטים בישובים אותם קידמנו בשיתוף הוועדים המקומיים:
חדשנות בתחום החינוך, התחדשות ושיפור חזות הישובים, קידום פעילויות תרבות, ספורט ופנאי ועוד.
בהתרגשות רבה משתף אתכם גם בפיתוח במתחם המועצה, בקידום פרוייקטים לטיפול באוכלוסיות מיוחדות ומתן שירותים שיקומיים וטיפוליים.
כל זאת ועוד הם אשר מאדירים את שמה של המועצה.
הערכים החזקים המאפיינים את קהילת מבואות החרמון – קבלת האחר, ערבות הדדית הם אלה שנותנים לנו את הכח לייצר פה עתיד טוב לילדנו. 
אני רוצה להודות לשותפיי לעשייה, חברי מליאת המועצה, הנהלת המועצה וצוות עובדי המועצה על הנתינה והעשייה למען קהילת מבואות החרמון.

שלכם,

בני בן-מובחר ראש המועצה