הצטרפות למאגר הספקים יועצים של המועצה האזורית מבואות החרמון

המועצה האזורית מבואות החרמון מזמינה ספקים / קבלנים / יועצים ונותני שירות להגיש בקשה להצטרפות למאגר ספקי הזוטא של המועצה. זאת עפ”י סעיף 8 לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי”ח – 1958.


המועצה האזורית מבואות החרמון מזמינה ספקים / קבלנים / יועצים ונותני שירות להגיש בקשה להצטרפות למאגר ספקי הזוטא של המועצה.
זאת עפ”י סעיף 8 לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי”ח – 1958.

ההרשמה למאגר תתבצע אך ורק באופן מקוון באתר המועצה האזורית מבואות החרמון:

מכרזים ודרושים – מאגר ספקים. 

על הקבלנים/הספקים אשר היו רשומים בספר הספקים הישן, להירשם למאגר הקבלנים/הספקים הדיגיטלי, במידה וטרם נרשמו. מכיוון שספר הספקים הישן לא יהיה רלוונטי ויבוטל מרגע שעולה מאגר הקבלנים/הספקים הדיגיטלי.

בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים – לא תידון.

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של המועצה להתקשר עם מי מהקבלנים/הספקים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.

אם נתקלתם בבעיות במילוי הטופס באתר, אנא שלחו דוא”ל עם פרטיך ופרטי התקלה
לדוא”ל: alizab@mvhr.org.il   
טלפון 04-6818024