יום העצמאות 74 שמח!

לברכה המצולמת של ראש המועצה בני בן-מובחר היכנס