דוח לתושב לשנת 2020

דוח לתושב לשנת 2020


מצורף – דוח לתושב :

הדוחות הכספיים לשנת 2020