הצטרפות למאגר הספקים של מבואות החרמון

המועצה האזורית מבואות החרמון מזמינה ספקים/ קבלנים/ יועצים ונותני שירות, להגיש בקשה להצטרפות למאגר המועצה. המעוניינים – מתבקשים למלא את הפרטים בטופס המצורף ולצרף את האישורים והמסמכים המפורטים.


הצטרפות למאגר הספקים/ קבלנים / יועצים / נותני שירות של המועצה האזורית מבואות החרמון

המועצה האזורית מבואות החרמון מזמינה ספקים/ קבלנים/ יועצים ונותני שירות, להגיש בקשה להצטרפות למאגר המועצה.
המעוניינים – מתבקשים למלא את הפרטים בטופס המצורף ולצרף את האישורים והמסמכים המפורטים.
בקשה שלא תמולא כראוי ו/ או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים, לא תידון.
אם נתקלת בבעיות במילוי הטופס, אנא שלח מייל עם פרטיך ופרטי התקלה לדוא”ל : alizab@mvhr.org.il
טלפון : 04-6818024