טיוטת צו המיסים לשנת 2023

בהתאם לסעיף 276 ד לפקודת העיריות, להלן  טיוטת צו המיסים לשנת 2023 – בדבר הטלת ארנונה כללית, בצירוף דברי הסבר.


בהתאם לסעיף 276 ד לפקודת העיריות, להלן  טיוטת צו המיסים לשנת 2023 – בדבר הטלת ארנונה כללית, בצירוף דברי הסבר.
טיוטה זו  הינה לפני אישור מליאת המועצה. והיא מוגשת לעיון הציבור 
לטיוטת צו המיסים לשנת 2023  לחץ כאן  >>